Grindsoorten

2 soorten grind

In de Maasvallei wordt uit het ‘tout-venant’-pakket, dit is het brute bodemmateriaal, grind en zand gewonnen. Dit grind en zand is eigenlijk afbraakmateriaal van diverse gebergten: de Ardennen, de Alpen, de Vogezen en het Zwarte Woud. Het werd in de huidige Maasvallei door Rijn en Maas afgezet in de 4e Ijstijd ongeveer 400 000 jaar geleden. Het grind en zand dat zich in het Kempisch Plateau bevindt is nog langer geleden hier afgezet, meer dan 500 000 jaar geleden. Er zijn dus 2 soorten grind.


Berggrind op het Kempisch Plateau

Meer dan 500 000 jaar geleden voerde de Maas via de Ardennen grote hoeveelheden rots aan uit het Juragebergte. Tijdens en tussen de opeenvolgende ijstijden zette het water keien en leem af. Het puin verweerde tot een roodbruine, kleirijke bodem zoals we die vandaag op het Kempisch Plateau aantreffen.

De grind bevindt zich boven het grondwaterniveau en wordt dus droog gewonnen, bijvoorbeeld met hydraulische graafmachines. Voor de meeste toepassingen moet het berggrind grondig worden gespoeld om de klei en leem te verwijderen. De voorraad berggrind in Limburg wordt geschat op ruim 1 miljard kubieke meter, waarvan intussen amper 60 miljoen kubieke meter is ontgonnen.


Valleigrind in de Maasvallei

Ongeveer 400 000 jaar geleden verloor de Maas de Moezel als bijrivier. De stroom verloor hierdoor aan kracht en voerde alleen nog puin uit de Ardennen aan. Het resultaat is een leemarme grind, goed uitgewassen en grijs van kleur.

De valleigrind bevindt zich grotendeels onder de grondwatertafel en wordt nat ontgonnen, bijvoorbeeld met een baggermolen. Naar schatting gaat het om meer dan 2 miljard kubieke meter. Daarvan werd nog maar 180 miljoen kubieke meter ontgonnen.