Belbag vertegenwoordigt de grindsector

Belbag vzw behartigt de niet-commerciële belangen van de Belgische grindproducenten. Wij overleggen met overheden en politici over wetten en decreten en vertegenwoordigen de sector naar de buitenwereld.

Als overkoepelende organisatie zetelen wij in het projectgrindwinningscomité. Dit comité beslist of voor een grindproject voldoende maatschappelijk draagvlak is. Belbag onderhoudt hiervoor contacten met de landbouw- en natuursector, ondernemingen, overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties … Wij zijn ook de representatieve werkgeversorganisatie bij sectorale sociale onderhandelingen.

Samen met de projectvennootschappen in de sector gaan wij de uitdaging aan om via nieuwe grindprojecten een maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren op vlak van natuur, landbouw, recreatie en toerisme.