Belang van grindwinning

In normale economische omstandigheden worden per jaar in Vlaanderen 18 miljoen ton delfstoffen gewonnen. Het gaat dan over klei, fijn zand, grind en grof zand.

Van dat totale pakket wordt 14 miljoen alleen in Limburg gerealiseerd. Dat is dus bijna 78 % van de totale winning voor deze provincie.

Van het totaal van die 18 miljoen ton delfstoffen, neemt hetgrind met grof zand zo'n 9 miljoen ton voor zijn rekening. Dat is dus 50 % van alle grondstof die we jaarlijks delven.

En – dit is heel belangrijk ! – dit pakket wordtvoor 100 % in Limburg geproduceerd.

Dat levert een directe tewerkstelling op van zowat 200 arbeiders en bedienden bij de grindbedrijven zelf. Nog eens 150 mensen zijn aan de slag bij leveranciers, onderaannemers, grondwerkers, herinrichters, intern transport, landmeting, studiebureaus.

Het verder transport van het grind en het grof zand, is weer goed voor 500 jobs.