Heden

- Bastion & Agropolis Kinrooi: op 24 en 25 juni 2018 was het eindelijk zover: na 2 decennia grondstoffenwinning van grind en zand te Kinrooi, werd het sluitstuk van deze inzet ingehuldigd. De opening van Bastion en Agropolis, het nieuwe evenementenplein tussen de dorpskern en de grindplas in Kessenich, is dan ook een trots moment voor de gehele grindsector. Onze rol in dit project was onmisbaar: zo werd er bij deze winning een bedrag per ontgonnen ton gereserveerd voor de herinrichting van het gebied. Een win-winsituatie voor zowel de landbouw en natuur als recreatie. Maar ook voor de lokale bevolking is de opening van Bastion en Agropolis, 20 jaar na de opstart, een heus hoogtepunt. Er werd namelijk een zone van 35 ha aangevuld waarop - naast een incubator - ook innovatieve landbouwtoepassingen hun gading vinden. De reeds uitgebreide recreatie-activiteit kreeg nog extra daadkracht dankzij het surfstrand en de duikvoorzieningen. Tot slot werd er op een vergelijkbare oppervlakte een gloednieuw natuurgebied aangelegd, dat zich specifiek op een aantal Europees bedreigde fauna en flora richt. Onze slogan ‘Iedereen wint met grind’ wordt in Kinrooi nogmaals bevestigd!

- De exploitatie van de Meerheuvel werd aangevat in 1998. De valleigrindbedrijven vinden hier hun productiemogelijkheden. Het gebied zal worden ingericht als drinkwaterwingebied en toont zo een nieuwe opportuniteit die via de grindwinning wordt geboden. Simultaan met de exploitatie van de Meerheuvel wordt het aanlendend gebied Bichterweerd als natuurgebied met vismogelijkheden ingericht.  

- Het gebied Boterakker werd ten behoeve van elf bedrijven vergund in 1997. De ontginning werd in 2008 voltooid met 5 drijvende baggermolens, een bezienswaardigheid op zich. Inmiddels is de herinrichting voor de hightech ‘Agropolis’ reeds vergevorderd en wordt het voorziene natuurgebied en de landbouwzone zichtbaar.  Verder biedt deze grindwinning ook nieuwe mogelijkheden voor recreatie en watersportbeoefening.  

- Op dit moment is in een aantal gebieden de ontginning in uitvoering van het Grinddecreet van 1993 voltooid. In Maasmechelen zijn dit de berggrindwinningen in de Mechelse Heide (Noord en Zuid). In Dilsen-Stokkem werd de Meerheuvel ontgonnen, in Kinrooi is dit de Boterakker en in Maaseik de Heerenlaak. Al deze gebieden waren centrale winningsgebieden die door een aantal grindbedrijven gezamenlijk werden geëxploiteerd.

- Het grinddecreet voorziet de beëindiging van deze winningen einde 2005. De noodzakelijke vergunningen voor de exploitatie werden echter jaren later afgeleverd dan voorzien, waardoor het in de praktijk onmogelijk was om deze einddatum te blijven hanteren. Hiervoor drong zich dan ook een aanpassing van het grinddecreet op, waardoor een aantal zones ultimo 2008 konden worden voltooid. Voor de laatste berggrindgebieden in de Mechelse Heide wordt dit 2016. De nabestemming van deze zones kaderen volledig in het Natuurpark Hoge Kempen, waar ze uitzonderlijke mogelijkheden bieden voor nieuwe natuur.

- Verder heeft de grindsector zijn schouders gezet onder de herinrichting van diverse gebieden. Via een financiële garantie ten gunste van de overheid kan de sector sedert einde 2002 zelf initiatief nemen. De Kleizone in Kinrooi, de Mechelse Heide Zuid in Maasmechelen, de Heerenlaak in Maaseik en de Bichterweerd werden inmiddels reeds afgewerkt en ook in de Boterakker en de Mechelse Heide Noord wordt volop aan de herinrichting gewerkt.

- In de Heerenlaak is de herinrichting voltooid. De visplas, een veelvoud aan recreatieve activiteiten en de ontwikkeling van nieuwe natuur gaan hier hand in hand. De omwonenden kunnen nu volop van dit gebied genieten!