Economisch belang

BELANG VAN GRINDWINNING

In totaal worden per jaar in Vlaanderen 18 miljoen ton delfstoffen gewonnen. Het gaat dan over klei, fijn zand, grind en grof zand. Lees meer...

STORTKLAAR BETON EN ASFALT

Eén van de afzetkanalen voor grind is "stortklaar beton" voor bouw en wegenbouw. Een tweede afzetkanaal is de productie van "asfalt voor de wegenbouw". Lees meer...

BETONWARENPRODUCTIE

De productie van betonwaren is blijkbaar sterk verbonden met de grindwinning. Dat kan men  afleiden uit de bijzonder hoge concentratie van bedrijven die betonwaren produceren in Limburg en directe omgeving. Lees meer...