Bocholt - Laatste stuk Canal du Nord dan toch niet beschermd. Onduidelijk of zandwinning nu mogelijk wordt.