Wat is grind nu precies?

Zo’n 100.000 jaar geleden mondden enkele grote bijrivieren (bijvoorbeeld de Moezel) niet meer uit in de Maas. Het rivierwater stroomde rustiger en voerde enkel nog puin uit de Ardennen aan. Door het geringer debiet kon de Maas de stenen niet verder meesleuren dan het Maasland. Zo werden enorme hoeveelheden grind en zand afgezet. Dat puin bevatte haast geen leem en vormt vandaag het goed uitgewassen valleigrind. NAar schatting gaat het om meer dan twee miljard m³, waarvan al 180 miljoen m³ werd ontgonnen.

Midden vorige eeuw startte men met de ontginning van het grind in Limburg. Vandaag de dag is iedereen het erover eens dat grindontginning niet ten koste mag gaan van de natuur, landbouw of de leefbaarheid van de omgeving. Integendeel: het moet de motor zijn van win-winprojecten met een maatschappelijke meerwaarde.

Grind is dus een granulair afzettingsgesteente met een korrelgrootte van 4 tot 30 millimeter. Zijn de korrels kleiner dan 4 millimeter dan spreken we over zand. Zijn ze groter dan 30 millimeter, dan spreken we over grof grind.

Het gesteente beschikt over enkele unieke kwaliteiten zoals hardheid, zuiverheid en slijtvastheid. Maar grind is ook volledig inert, bevat geen schadelijke chemische stoffen en is quasi onbeperkt recycleerbaar. De beton- en asfaltindustrie kan niet zonder deze grondstof. Permanent zoekt men naar alternatieven, bijvoorbeeld gerecycleerd bouwpuin, maar men kan hiermee tot op heden maximaal 20% van de vraag naar bouwgrondstoffen voldoen. Grindwinning blijft dus broodnodig.

Graaf dieper in de grindwinning

Grondstoffen voor de economie

Maar liefst 100 arbeiders en bedienden verdienen hun brood bij grindbedrijven. Tel daar nog eens 150 mensen bij die aan de slag zijn bij leveranciers, onderaannemers, grondwerkers, herinrichters, intern transport, landmeting, studiebureaus … dan kunnen we stellen dat grindwinning heel wat werkgelegenheid biedt. En dan hebben we het nog niet over de 500 jobs die het transport van grind en zand creëert, en een veelvoud hiervan in de grindverwerkende industrie.

Grondstoffen voor de bouwsector

Grind en zand vormen kwaliteitsvolle bouwgrondstoffen. Sterker nog, grind vormt een onmisbare bouwsteen voor tal van bouwtoepassingen:

  • Stortklaar beton voor funderingen, kunstwerken,…
  • Betonwaren zoals klinkers, rioolbuizen, prefab elementen,…
  • Beton en asfalt voor de wegenbouw

Grondstoffen uit het Maasland

In de jaren ’90 werd jaarlijks 9 miljoen ton grind en zand ontgonnen in het Maasland. Ongeveer een derde hiervan werd geëxporteerd. Ondertussen is het totaal tonnage en de export sterk afgenomen. Het is de ambitie van de grind- en zandontginners om via parallel lopende win-winprojecten duurzame perspectieven te creëren voor de winning van 6 miljoen ton op jaarbasis, die quasi volledig bestemd is voor de Vlaamse markt. Het hoogwaardige grind en grof zand treffen we alleen aan in de ondergrond van het Limburgse Maasland, in de gemeenten Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Lanaken en As.

onze projecten

Uit de grind van ons hart

De Maasvallei is bezaaid met mooie natuurparels, maar biedt evengoed een thuis aan waardevolle landbouwprojecten en recreatieve trekpleisters. De huidige grindwinning creëert projecten met een maatschappelijke meerwaarde, die dankzij grindwinning mogelijk worden gemaakt. Tegelijk wordt de behoefte aan grondstoffen voor de bouw ingevuld, omdat de behoefte aan grondstoffen veel groter is dan wat aan gerecycleerde materialen beschikbaar is. Benieuwd naar alle projecten? Ontdek meer op graafdieper.be.

Samen gaan we voor
een grindwin-win

Landbouw
Op 7 september 2010 ondertekenden de ontginnersfederatie Belbag en de Boerenbond een charter van goed nabuurschap, een van de fundamenten van het nieuwe grinddecreet. Voortaan gaan de grindsector en de land- en tuinbouwsector de belangen met elkaar verzoenen.
Natuur
Er liggen voor grindwinningsprojecten duidelijke afspraken met de natuursector op tafel. Zo laten we tijdens projecten waardevolle biotopen ongemoeid en moet elk project een meerwaarde creëren voor de natuur en het landschap. De krijtlijnen van deze afspraken werden in een Herenakkoord vastgelegd op 2007.
Recreatie
De natuur- en watersportgebieden in de Maasvallei, oftewel de omgetoverde grindplassen, scoren uitermate goed bij toeristen uit binnen- en buitenland. Een mooi voorbeeld hoe ontginning een wezenlijk steentje heeft bijgedragen en nog steeds bijdraagt aan de toekomst van Limburg.
Hoogwaterveiligheid
De Vlaamse Waterweg monitort vanuit de overheid de rivierveiligheid die in het Maasland een belangrijke uitdaging vormt. De grindontginning kan als partner hierin een stuwende rol spelen. Wanneer men de Maas op strategische plaatsen meer ruimte moet geven door verlaging van het rivierbed, kan men haar beter bedwingen bij hoge debieten. Grindwinning op deze locaties zorgt ervoor dat de kostprijs voor de overheid aanzienlijk lager wordt én levert noodzakelijke grondstoffen voor de bouwsector.

Grondstof voor uw opleiding

Grind ontginnen betekent werken met en aan het landschap. Een activiteit die zeker in de kijker loopt. Maar ondanks dat iedereen onze activiteiten of de resultaten ervan op één of andere manier kan zien, is het hoe en waarom niet voor iedereen altijd even duidelijk. Daarom geven we als sector graag iedereen de juiste informatie mee. Zo worden er bijvoorbeeld bij Steengoed Projecten in Dilsen-Stokkem regelmatig rondleidingen voor scholen, verenigingen en geïnteresseerden gedaan. Een aanrader!

onze leden

De harde kern van Belbag

Contacteer ons

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.