Landbouw

Het Maasland is rijk aan landbouwactiviteiten. In veel gevallen wordt bijgevolg landbouwgebied ingezet voor grindwinning.

Om dit op een evenwichtige wijze te kunnen doen werd een charter van goed nabuurschap afgesloten met de landbouwsector. Zo wordt er optimaal ontgonnen in vergunde ontginningsgebieden om het ruimtebeslag te beperken. Tevens wordt voorzien in passende flankerende maatregelen wanneer er landbouwareaal verloren gaat.

Om deze afspraken samen in goede banen te leiden zetelt de landbouwsector ook in het Projectgrindwinningscomité waar de projectvoorstellen geëvalueerd worden.