Mechanische procedés

Bij de verwerking van het "tout-venant"- de technische term die het grove bodem-mengsel van grind, zand en fijn materiaal aangeeft - worden enkel mechanische procédés toegepast:

 • het wassen gebeurt met water dat via bezinkingsbekkens hergebruikt wordt.
 • het breken gebeurt in mechanische brekers, op ongeveer dezelfde manier als het malen van koffiebonen.
 • het sorteren of uitzeven (het onderverdelen van grind en zand volgens korrelgroottes) gebeurt over trilzeven in versterkte kunststof.
 • het uitwassen van het fijn materiaal uit het zand gebeurt door middel van zandwielen, die het grove zand, uit een grote waterbank opscheppen, waarin het mengsel zand/fijn gepompt werd. Ofwel wordt het zand bekomen door het zand/fijn materiaal/water-mengsel door cyclonen te pompen. De middelpuntvliedende kracht zorgt er dan voor dat het zand gescheiden wordt van het fijn materiaal / water – mengsel.
 • Voor verdere sortering van zand wordt soms gebruik gemaakt van klasseertanks : het zand/fijn/water-mengsel wordt door een lange goot geleid. Op de bodem van de goot zijn op verschillende afstanden kleppen aangebracht. Hoe verder in de goot hoe fijner het materiaal. Door de kleppen selectief te openen en te sluiten kunnen verschillende zandsamenstellingen "geconstrueerd" worden.
 • ontkleien : in vele grindformaties komt klei voor. Klei kan relatief los gepakt zijn, maar kan ook taai zijn.
  Met trommelwasinstallaties (draaiende trommel rond horizontale as, met waterbesproeiing) kan de minder taaie klei goed verwijderd worden.
  Indien taaie klei aanwezig is, worden zwaardwassers ingezet : het grindmengsel gaat door een goot en wordt voortgestuwd door messen die op een horizontale as zijn opgesteld.
  Deze as draait rond.
  Door het voortdurend roeren in de grindmassa worden uiteindelijk de kleipartikels vergruizeld en uitgewassen.
 • onthouten : sommige grindlagen bevatten minuscule houtdeeltjes. Deze moeten absoluut verwijderd worden uit het eindproduct. Men beschikt hiervoor over onthouters : zeer brede, traagdraaiende transportbanden.
  Krachtige waterstralen onder hoge druk worden op het getransporteerde grindpakket gericht, in tegengestelde richten van het grindtransport. Hierdoor ontstaat een soort wervelbed, waarin de houtdeeltjes vanuit het grind naar boven gedreven komen en wegstromen met het water.