Onderzoek toont aan: winst voor natuur en waterveiligheid door delfstoffenwinning is enorm